CATEGORIES

PER LES 4 HORES (de 18h a 22h):

 1. Categoria júnior: de 14 anys a 18 anys. (Cal portar autorització paterna o tutor en el moment de recollir els dorsals pels menors de 18 anys, baixa-te-la d’aqui).
 2. Categoria femenina: totes les edats.
 3. Categoria mixta: mínim 50% de dones a l’equip, els relleus hauran de ser obligatòriament alternatius home/dona o a la inversa.
 4. Categoria sènior: de 19 anys a 44 anys.
 5. Categoria veterans: de 45 anys en endavant.
 6. Categoria clàssica: ha de ser una única bicicleta de roda 20” (tipus BMX) o roda 24” (tipus de passeig adaptada). No podrà ser una mountainbike de 26”.

PER LA 1 HORA INFANTIL (de 16h a 17h):

 1. Categoria 6-7 anys: de 6 a 7 anys, independentment de la bicicleta amb que corrin.
 2. Categoria 8-9 anys: de 8 a 9 anys, independentment de la bicicleta amb que corrin.
 3. Categoria 10-11 anys: de 10 a 11 anys, independentment de la bicicleta amb que corrin.
 4. Categoria 12-13 anys: de 12 a 13 anys, independentment de la bicicleta amb que corrin.

(Cal portar autorització paterna o tutor en el moment de recollir els dorsals pels menors de 18 anys, baixa-te-la d’aqui).


 • Un equip format per participants de diferent edat, automàticament passaran a córrer a la categoria més desfavorable.
 • Per l’edat de les categories es prendrà de referència els anys que es facin duran tot l’any 2022.